ד
כתבות מאת

ד"ר אורנה נפתלי

מרצה בכירה וראשת החוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי המחקר העיקריים שלה כוללים: אנתרופולוגיה של ילדים ונוער; חינוך, מגדר ומשפחה; זכויות הילד; לאומיות ומיליטריזציה בסין במאות 20-21. פרסמה שני ספרים, לצד שורת מאמרים בכתבי-עת אקדמיים מובילים כגון: The China Quarterly, The China Journal, Journal of Contemporary China .