terms2019-03-27T14:49:29+00:00

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר TravelChina (טראבל צ'יינה)

בכך שאת/ה מתחבר/ת לאתר TravelChina, את/ה מסכים/ה לתנאים הבאים:

 

מסמך זה מהווה הסכם בנוגע לשימוש, הפעילות והשירותים המוצעים לך באתר TravelChina, ובערוצי המשנה הכלולים בו (להלן: TravelChina או "האתר"). TravelChina שמחה להציע לך את השירותים שלה לשימושך בתנאי שתקבל ללא שינוי את כל התנאים הכלולים במסמך זה. עצם השימוש שלך או של מי מטעמך באתר, יהווה אישור להסכמתך לכל תנאי השימוש המפורטים במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש באתר, אינך רשאי לעשות שימוש בו או בשירותיו.

תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים.

האתר נועד לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי או אחר, אלא אם צוין או הוסכם אחרת במפורש.

צוות TravelChina שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה, לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד.

השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר, כגון השתתפות במבצעים או תחרויות, עשוי להיות כפוף לתנאים נוספים, אשר יופיעו בסמוך לאותם שירותים מוצעים. במקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי הסכם זה לבין התנאים הנוספים, יגבר האמור בתנאים הנוספים.

 

מדיניות פרטיות:

בהסכמתך לתנאי שימוש אלה אתה מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות של החברה בקשר עם האתר והתוכן המצוי באתר, שהיא מקובלת עליך וכי אתה מסכים לכל האמור בה. מדיניות הפרטיות הנ"ל מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

 

אחריות:

השימוש באתר נעשה באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

TravelChina משקיעה מאמצים על מנת להביא מידע מדויק ועדכני ככל היותר. עם זאת, מידע עשוי להשתנות ולהתיישן. האתר לא מתחייב לאמיתות המידע, ושומר את הזכות לטעויות בתוכן ובמידע המועלה. בשום מקרה, ובמידה המקסימאלית המותרת בחוק, לא תהיה TravelChina אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר, גם אם TravelChina או מי מספקיה קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים.

התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש "כפי שהם" (as is) ו"ככל שיהיו זמינים" (as available). לא ניתן להתאימם למטרה כלשהי או לצרכיו של כל משתמש. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי TravelChina בגין התכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיתעוררו (אם בכלל) בעקבות פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר.

TravelChina אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושל משתמשים אחרים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותייך ודרישותייך. כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו זה הינה באחריותך המלאה בלבד. TravelChina אינה מתחייבת שכל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת, כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ו- TravelChinaלא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

אין להסתמך על התכנים המתפרסמים באתר כייעוץ מקצועי כלשהו. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ מקצועי. לצורך קבלת החלטות עליך לפנות לאיש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ המותאם למצבך הספציפי. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר, או לפעול על פיהם, או הנך שוקל לבצע רכישות ופעולות כלשהן על סמך התכנים, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.

TravelChina איננה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלי הפסקות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה או מפני נזקים ותקלות למיניהן, בכללן בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל TravelChina או מי מספקיה.

כל שימוש בתכנים יעשה בהתאם לתנאים אלה ולדין, באחריות המשתמש לציין בכל שימוש בתכני האתר את הקרדיט (לרבות קרדיט צילום) כפי שניתן במקור באתר.

 

זכויות קניין רוחני:

המידע והתכנים הכלולים באתר ובשירותים המוצעים בו, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני של TravelChina או של ספקים אחרים, בהתאם לחוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
במסירת התכנים לפרסום ואחסונם באתר, אתה נותן ל- TravelChina ולמי מטעמה רישיון חינם, בלתי מוגבל בזמן, להשתמש בתוכן בכל דרך, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לשדר, להציג לציבור, לבצע בציבור, לעבד, לערוך, לשנות, לתרגם ולהשתמש בתכנים בכל דרך נוספת, וכן את הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש בתכנים לכל צד שלישי, בכל אמצעי ובאופן בלתי חוזר ובכלל זה גם במקרה ש- TravelChina או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש שיעשה בתכני המשתמשים כאמור.

התכנים מיועדים לשימוש אישי בלבד. אין להעתיק את השירותים או תוכנם, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להעביר, למכור או להשכיר ולאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע. כל צעד כזה דורש הסכמה מפורשת בכתב ומראש של TravelChina.

ככל שתתבקש במסגרת פעילות של האתר להעלות יצירות כגון, תמונות, שירים, סרטי וידאו, ציורים וכיוצ"ב ("היצירה") הנך מצהיר ומתחייב כי כל יצירה שתעלה הינה בבעלותך הבלעדית, וככל שקיבלת הרשאה מפורשת מצד שלישי המחזיק בזכויות ביצירה לעשות ביצירה שימוש, עליך לציין עם העלאת היצירה מיהם הבעלים של היצירה ומי יצר אותה ולתת ליוצר קרדיט על היצירה.

סימני המסחר של TravelChina, בכללם הלוגו והאייקונים, וכל הסימנים האחרים המצויים באתר שייכים לצוות האתר ומוגנים בזכויות יוצרים. אינך רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בסימנים אלו.

 

קישורים:

TravelChina מקדם בשמחה קישור לאתר או לאתרים אחרים. להפניה לאתר יש להשתמש בקישור לעמוד הבית של האתר – http://travelchina.co.il/ – או באמצעות קישורים עמוקים המפנים לעמוד פנימי באתר. אין להציג תכנים מהאתר באמצעות טכנולוגית מסגור (framing), או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים למשתמש באופן משולב תוכן מאתר זה ומאתר אחר.

האתר מכיל בתוכו קישורים (hyperlink) אל וממקורות מידע ותכנים אחרים המצויים באתרים באינטרנט וחיצוניים לאתר. TravelChina אינה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים. העובדה שהאתר מקשר לאתרים ולתכנים המצויים באינטרנט אינה מעידה על הסכמת TravelChina, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לאופן בו ינהגו בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר. הביקור באתרים אלו הוא על אחריות המשתמש בלבד. TravelChina רשאית לשנות, להוסיף, להסיר קישורים ולהימנע מהוספת קישורים חדשים מעת לעת לפי שיקול דעתה המוחלט.

TravelChina אינה אחראית בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע הניתן במסגרת האתרים המקושרים או שימוש בו.
כל מגע עם גורמים חיצוניים הכלולים באתר, או השתתפות במבצעי קידום מכירות, כולל האספקה והתשלום תמורת מוצרים ושירותים, וכל תנאי, חיוב או מצג הקשורים לעסקים או למבצעים כאלה, מתקיימים אך ורק בינך לבין הגורם החיצוני או המפרסם. TravelChina לא תהיה אחראית ולא תישא בחובות לגבי כל חלק של עסקים או מבצעים כאלה.

אין לקשר לאתר כל קישור, מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות או הפליה פסולה, או כל תוכן אחר המנוגד לחוק.

 

פיקוח, העברת מידע ואבטחת מידע:

TravelChina שומרת לעצמה את הזכות לעיין בחומר המתפרסם ולהסיר כל חומר לפי שיקול דעתה הבלעדי. ביצוע פעולות ממין זה לא ייצור התחייבות או אחריות מצדה של TravelChina בקשר לפיקוח על תכנים המועלים לאתר.

ל TravelChina- אין כל מחויבות לפקח על האתר, על קהל המשתמשים שלו ועל התוכן המועלה לאתר על ידי המשתמשים בו ובכלל כך תגובות לכתבות או פרסומים שונים.

TravelChina תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, להשעות או לחסום את הגישה של גולשים לאתר במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באתר, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של המערכת, או פגיעה בזכויות קניין רוחני של TravelChina או של צד אחר, ולא תהיה לגולש כל טענה או דרישה כנגד האתר.

TravelChina שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש ללא קבלת רשות ממך, אם פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות משפטיות או למלא אחר צווים שניתנו בהליך משפטי או על-ידי רשות מוסמכת על פי כל דין; (2) לאכוף את תנאי השימוש.
בשימושי באתר אתה מאשר כי מאחר שההתחברות לאתר נעשית באמצעות רשת האינטרנט, יתכן שמידע שתפרסם או תעלה לאתר (ככל שתהיה לך אפשרות לעשות כן) יגיע לידי צדדים שלישיים.על הגולש מוטלת האחראיות לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (נגד וירוסים, חדירה למחשב, וכו'). TravelChina לא יישא בכל אחראיות משפטית ל קבלת וירוסים או פריצה למחשב דרכו.

 

שינויים באתר והפסקת שירות:

TravelChina שומרת לעצמה את הזכות לבצע שיפורים, שינויים והשמטות באתר, בתכנים ובשירותים המוצעים בו, לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים ולשנות כל היבט אחר הכרוך באתר בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות. לא תהיה לך טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי TravelChina בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

TravelChina שומרת את הזכות לשנות את מבנה האתר על ערוציו, את עיצובו, המראה שלו ואת היקף וזמינות השירותים שניתנים בו.

שימוש לא חוקי ואסור:

חל איסור להשתמש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלו. אין להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. אין לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל אמצעי שהוא. אינך רשאי/ת להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על ידי TravelChina.

השירותים המובאים באתר נועדו אך ורק לצפייה של המשתמש. ניתן להדפיס את תכני האתר, אך כל שימוש אחר או הפצה מחדש של השירותים או התכנים הינה אסורה בהחלט. אין ליצור לקטים, אוספים או מאגרים שיכילו תכנים מהאתר או שיפרו את הזכויות באתר או בתכנים הכלולים בו.

 

העלאת תוכן לאתר:

"תוכן" או "תכנים": מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): תמונה, צילום, איור, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי.

TravelChina מאפשרת למשתמשי האתר להעלות תכנים לאתר, לרבות תגובות לכתבות. העלאת תוכן על ידך לאתר מהווה התחייבות והצהרה מצדך על כך שהתוכן אותו העלית עומד בכל התנאים הקבועים בהסכם זה וכי התוכן שהועלה על ידך אינו סודי או חסוי ואין בו כדי לפגוע בצדדים שלישיים ובכלל כך פגיעה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 וחוק איסור לשון הרע תשכ"ה 1965. מידע שתפרסם באתר יהיה חשוף לעיני כל.

TravelChina שומרת לעצמה את הזכות לערוך תגובות, לשנות אותן ולפרסמן/ לא לפרסמן לפי שיקול דעתה הבלעדי.

TravelChina אינה אחראית לתגובות באתר באופן כללי ולא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שפורסמו על-ידך. כל תוכן שהועלה על-ידיך לאתר הינו באחריותך המלאה והבלעדית. הנך אחראי לכל תוצאה שתנבע מפרסום התוכן.

בעת העלאת תוכן לאתר יהיה עליך להזדהות. אינך רשאי לספק כתובת דוא"ל שאינה קיימת או שאינה שלך, להתחזות לאדם או לגוף אחר, או להטעות בדרך אחרת בדבר זהותך או מקור העלאת התוכן.

אלא אם צוין אחרת במפורש, אתה אינך רשאי להעלות לאתר תוכן שיש בו, או בחלקו, באופן גלוי או סמוי, פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצרים או שירותים כלשהם, במישרין או בעקיפין (למשל על ידי הכנסת קישור לתכנים אלו).

באחריות הגולש להקפיד על כך שהתכנים שאתה מפרסם אינם בניגוד להוראות הדין. בפרסום תגובה לכתבה אתה מסכים שלא לפרסם באתר תכנים שקריים, מטעים או מסולפים; תוכן המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני, אלא אם כל הזכויות לגבי תוכן זה נמצאות בבעלותך או בשליטתך, או שקיבלת בכתב את ההסכמות הדרושות כדי לעשות זאת; תכנים המהווים לשון הרע על אדם, פוגעים בפרטיותו או בשמו הטוב; השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות של אנשים אחרים, לרבות פגיעה בפרטיות; דברי תועבה; פרסום של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים או לא חוקיים; פרסום כל חומר או מידע אשר מעודדים אפליה, שנאה או אלימות, כנגד אדם אחד או קבוצה אחת, על בסיס גזע, דת, מין, נטייה מינית, עדה, או אומה; תכנים שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לגרור אחריות משפטית; פרטים אישיים של משתמשים אחרים; תכנים שפרסומם נאסר לפי הוראות כל דין וכן תכנים המהווים הפרת חוקים או תקנות כלשהם; תכנים העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר;. תכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר, לרבות קבצים המכילים וירוסים וכיו"ב, ולרבות כל חומר מחשב העלול לשמש לביצוע עבירות מחשב (כמוגדר בחוק המחשבים, התשנ"א – 1995) תכנים המנוגדים לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלולים לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האתר בפרט, ומשתמשי האינטרנט בכלל.

לא תשולם לגולש כל תמורה, פיצוי או תמלוגים עבור השימוש בתוכן שהועלה לאתר, כנאמר בתנאים אלה ובכפוף לתנאי השימוש של הפעילות.

 

דין וסמכות שיפוט:

במידה ותפר את תנאי השימוש של האתר, תהיה TravelChina זכאית לחשוף את שמך ואת הפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך. הנך מתחייב לשפות את TravelChina, עובדיה, מנהליה ומי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבד רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה (לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט) עקב הפרה שלך את תנאי שימוש אלה.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.

 

פניות:

אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או שהתוכן מפר כללים אלה או את זכויותיך, אנא פנה ל: info@travelchina.co.il ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. בפנייתך עלייך לפרט מהי הפגיעה או ההפרה הנטענת, מהו החומר הפוגע או המפר, וכן את פרטייך האישיים לשם יצירת קשר. בנוסף, עליך להצהיר כי פנייתך נעשית בתום לב מתוך אמונה שיש לך זכות לנקוט בפעולה זו.