המשפחה הסינית2020-09-15T14:27:43+00:00

המשפחה הסינית

מדיניות הילד האחד

 

מילים רבות נשפכו על המדיניות הממשלתית המפורסמת ביותר של סין, שהביאה לשינוי חסר תקדים במבנה המשפחה הסינית. בניגוד לתפיסה הרווחת, המדיניות היום לא חלה דה-פקטו על רוב תושבי סין, ומרבית הצעירים בסין יכולים ללדת שני ילדים ומעלה. עם זאת, אין ספק כי למדיניות הייתה השפעה נרחבת על התרבות, החינוך והחברה הסינית בכללה, ויש המזהירים כי השפעותיה עשויות להוביל למשבר דמוגרפי קשה בשנים הקרובות. מדיניות הילד האחד הונחלה בסין בסוף שנות ה-70, לאחר שמומחים התריעו לממשלה כי המדינה נמצאת על סף משבר דמוגרפי. המדיניות קבעה בחוק כי משפחה המביאה יותר מילד אחד תאלץ לשלם עליו קנס גבוה למדי, שהגיע לפעמים לגובה משכורת של שנתיים. בנוסף, הוטל על המשפחה לממן את החינוך וביטוח הבריאות של הילד הנוסף בכוחות עצמה. במקרים בהם אחד מההורים היה עובד מדינה, הוא היה חשוף לפיטורין מעבודתו, גם אם שילם את כל הקנסות המתבקשים. ניסיונות למתן ילודה התקיימו כבר קודם לכן בסין, ובכל זאת מדובר היה בהחלטה שנתפסה כהרת אסון, שכן באופן מסורתי נהגו הסינים ללדת מספר רב של ילדים. משפחות שנולדו להם בנות התקשו עוד יותר להשלים עם רוע הגזרה, מכיוון שהמסורת הסינית נתנה העדפה ברורה לבנים כממשיכי פולחן האבות. המדיניות התקבלה באופן חלק יחסית בערים בסין, בהן יוקר המחיה הגבוה הביא למספר נמוך של ילדים עוד לפני המדיניות, והנשים נהנו ממעמד גבוה ככוח עבודה חשוב. באזורים החקלאיים לעומת זאת, גזר הדין היה קשה מנשוא, ומשפחות רבות סירבו לקבל את הגזירה המונעת מהם כוח עבודה בשדות. הכפרים נקלעו למשבר, וכבר בתחילת שנות ה-80 דווח על הפלות המוניות ורצח של תינוקות ממין נקבה, ובמקרים מסוימים גם עיקורים בכוח והפלות כפויות על ידי נציגי המפלגה האזוריים. בעקבות הדיווחים על ההפלות והאלימות בכפרים המפלגה יישמה הקלות במדיניות, וכבר בסוף שנות ה-80 התבצע תיקון המאפשר לתושבי הכפרים ללדת ילד שני במידה ובלידה הראשונה נולדה בת. שנים לאחר מכן שונתה המדיניות כדי לאפשר לשני ילדים יחידים שבחרו להתחתן, להביא שני ילדים. ההקלה האחרונה, בסוף שנת 2013, פסקה כי מספיק שאחד מבני הזוג הוא ילד יחיד כדי שיותר לבני הזוג להביא לעולם שני ילדים. נכון לסוף שנת 2015, כל הצעירים בסין יכולים היום ללדת שני ילדים, והמדיניות לא תקפה יותר. אולם בפועל המדיניות נחלה הצלחה במישור החינוכי והאידיאולוגי, וזוגות רבים בסין מאמינים שהולדת ילד אחד היא הדבר החכם ביותר לעשות הן מהבחינה האישית-כלכלית והן מהבחינה החברתית-דמוגרפית.